Powered by

giz-logo

Prijava

dana
sati
minuta
sekundi
Počelo je!

Prijavu na hakaton možete obaviti kao pojedinac ili kao tim. Ukoliko se prijavljujete kao tim, bar jedan član mora biti iz IT struke

Prijava - tim

Prijava - pojedinac

Glavni pokrovitelji RE-Hakatona

Sva prava zadržana © 2022 Naučno Tehnološki Park Novi Sad.

Hvala na interesovanju!

Nažalost, prijave su zatvorene. Budite slobodni da ostavite vaš mejl i prijavite se na naš newsletter ukoliko želite novosti ili obaveštenja o ovom ili budućim događajima!

Pravila

Sva rešenja moraju biti originalna, kreirana od strane učesnika ili tima učesnika i ne smeju biti prijavljena na bilo koje drugo takmičenje ili program sličan Hakatonu. Unosi mogu biti podvrgnuti proveri u bilo kom trenutku da li su kvalifikovani i usklađeni sa ovim Uslovima. Učesnik izjavljuje i garantuje da je rešenje originalano i da će biti originalno delo Učesnika ili članova tima i da ne krši i neće kršiti
intelektualnu svojinu ili vlasnička prava bilo koje treće strane, uključujući, bez ograničenja, patente,
autorska prava ili žigove trećih strana. Ako treća lica ipak podnesu tužbu za povredu njihovih prava i ako je takva povreda rezultat namernog ili krajnje nemarnog ponašanja učesnika, učesnik je odgovoran za
svaku štetu.

Sva rešenja na Hakatonu ostaju intelektualno vlasništvo pojedinaca ili timova koji su ih razvili. Međutim, registracijom, saglasnošću sa uslovima Hakatona i podnošenjem Učesnika, Učesnik je saglasan da će rešenja biti objavljena i da organizatori i sponzori zadržavaju neopozivu, neekskluzivnu, besplatnu licencu za korišćenje, distribuciju u javnost i da će javno prikazati na promotivnoj i neprofitnoj osnovi počev od dana početka Hakatona kao primer rada.

Izazovi

Potrebno je razviti aplikaciju za optimizovano upravljanje energijom velikih zgrada koja analizira
istorijske podatke o ponašanju korisnika (AI). Na osnovu ovih podataka i niza prognoziranih
podataka (npr. vremenske prilike, planiranje proizvodnje, prisustvo zaposlenih/kancelarije),
softver razvija kontrolnu strategiju za optimizovane tokove energije.
Softver treba da omogući niz parametara optimizacije (istorijski/predviđeni podaci). Od
višestrukih ulaza, softver razvija optimizovanu strategiju upravljanja. Unapred definisani
potrošači energije se kontrolišu potpuno automatski, na druge se može uticati ručno, a neki
moraju uvek biti napajani.

Potrebno je izraditi softver za mapiranje dostupnih površina krova koristeći podatke iz regionalnog geografskog informacionog sistema (GIS). Trebalo bi da detektuje i automatski meri
pojedinačne površine krova i analizira ih (koje su već pokrivene PV/solarnom toplotom/drugim)
unutar definisane opštinske granice.
Za sistematičniji razvoj regionalnih solarnih fotonaponskih tržišta u određenim regionima, ovaj
softver bi mogao dati ključni doprinos, takođe u unapređenju zajednica obnovljivih izvora
energije. Bilo bi korisno imati alat koji lako pruža informacije o potencijalima i već korišćenim
krovnim površinama za solarnu energiju na određenim lokacijama.

Razvoj softvera koji u realnom vremenu treba da donosi odluku da li se energija koja se proizvodi
na zgradama koje imaju DER-ove (Distributed Energy Resources) koristi za napajanje sopstvene
potrošnje ili se skladišti u storage sistemima u tim zgradama ili se pak predaje u distributivni
sistem električne energije. Ove odluke zavise od trenutne cene električne energije na tržištu,
količine energije koja se proizvodi u pojedinom DERu, vremenske prognoze tj. prognoze
proizvodnje el. Energije kao i predviđanja potrošnje energije u predstojećem vremenu.

Snimite podatke o solarnoj proizvodnji u Blockchain.
Investitori solarnih projekata trebaju proverenu proizvodnju solarne energije da bi sertifikovali
finansijske ugovore, nadgledali opremu, verifikovali integritet postrojenja ili imali sistem za
potrebe naplate potrošača u budućnosti. Javni Blockchain služi za obezbeđivanje pouzdanih i
nepromenljivih zapisa i mogu se koristiti u te svrhe.
Napišite skriptu ili program za snimanje podataka o solarnoj proizvodnji (koristeći ili
pridržavajući se što je moguće bliže međunarodnim standardima podataka kao što su oni sa
sunspec.org ili IEEE) da biste snimili periodične podatke sa uređaja za praćenje ili registratora
podataka na solarcoin Blockchain. Podaci bi trebalo da budu vidljivi u pretraživaču blokova ili da
se lako dešifruju.